El Fons Gabriel Ferrater i Soler de la biblioteca del Centre de Lectura

 |   |  Twitter

El 12 de març del 2012 el Centre de Lectura va inaugurar el «Seminari Gabriel Ferrater: gosar poder» amb la conferència «Les lliçons poètiques de Gabriel Ferrater», a càrrec del poeta, assagista i professor Jordi Julià. Dos dies més tard, en aquest mateix seminari, Ramon Gomis va pronunciar la conferència «Gabriel Ferrater i els dies difícils». Aquell dia Gomis va acudir al Centre de Lectura amb tota una sèrie de documentació relacionada amb Ferrater que va donar a la biblioteca per a la seva posterior catalogació i classificació.

L’any 2012 la Biblioteca comptava amb un catàleg informatitzat el programari del qual no contemplava la incorporació de documents a text complet, d’imatges o d’arxius sonors, per citar alguns exemples. No va ser fins al 2014 que es va crear la Biblioteca Digital, un nou sistema de gestió de repositoris digitals pensat per a biblioteques, arxius i museus. Aquesta nova eina documental ens va permetre donar accés a tota una sèrie de col·leccions especials que, per la seva naturalesa, no es podien consultar a través del catàleg informatitzat tradicional.

Amb la posada en marxa de la Biblioteca Digital es van crear diverses col·leccions: Fons d’art, Arxiu fotogràfic, Arxiu sonor, Goigs i Fons local. No va ser fins vuit anys més tard, en ple confinament, que les bibliotecàries vam decidir crear el Fons Gabriel Ferrater.

El fet de no poder accedir físicament a la biblioteca va comportar que els primers documents catalogats en aquesta col·lecció fossin tots aquells que podíem consultar virtualment. Vam començar per tots els llibres que teníem a la biblioteca de i sobre Gabriel Ferrater, les conferències i els articles de publicacions periòdiques.

Un any més tard vam començar a incorporar tota la documentació que ens va lliurar Ramon Gomis entre la qual destaquen fotografies de diverses èpoques de la família Ferrater.

L’any passat, amb l’objectiu de commemorar el centenari del naixement de Ferrater, l’Ajuntament de Reus i l’Associació Gosar Poder van impulsar una sèrie d’actes que van servir de pròleg a la celebració d’aquesta efemèride l’any 2022. És en aquest marc que Ramon Gomis va tornar al Centre de Lectura l’11 de juny a pronunciar la conferència «Crònica dels Ferrater de Reus» i va fer un segon lliurament de documentació relacionada amb Gabriel Ferrater. D’aquesta segona entrega destaquem el plec de cartes relatives al conflicte sorgit entre la família Llevat i el Joan i l’Amàlia Ferraté (Barlow) en relació amb la donació que els Llevat van fer dels quadres del Gabriel Ferrater a l’Institut Gabriel Ferrater, els expedients acadèmics de l’Institut Gaudí durant els anys 1933-1946 o el quadre de qualificacions de Gabriel Ferrater al Collège Municipal de Garçons de Libourne.

Al llarg d’aquests darrers anys el Fons Gabriel Ferrater ha anat augmentant el seu nombre d’entrades amb altres donatius: La Família Fort Escoda ens va fer lliurament a principis del 2021 de diversos llibres que havien pertangut als germans Ferraté(r) i Joan Todó ens va fer entrega de diversos documents relacionats amb l’obra poètica de Gabriel.

La Biblioteca del Centre de Lectura, a principis d’any va poder recuperar la butlleta d’inscripció per al servei de préstec de Ferrater, expedida el 29 de març del 1937 i ha anat incorporant tots els articles i documentació derivada dels nombrosos actes que s’estan celebrant a la ciutat arran de la commemoració del seu centenari. En aquest context, la Institució de les Lletres Catalanes, amb la col·laboració del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, ha produït per a la celebració de l’Any Ferrater l’exposició «Gabriel Ferrater. Llegir tota la vida». Aquesta exposició, a petició del seu ideòleg i comissari Jordi Cornudella mostra en els seus plafons alguns dels continguts del Fons Ferrater de la Biblioteca Digital del Centre de Lectura.

Esperem seguir ampliant el contingut d’aquesta col·lecció que a dia d’avui (30 de juliol del 2022) compta amb 550 entrades consultables a l’enllaç https://bd.centrelectura.cat/collections/show/14 .