Sota l’ombra dels eucaliptus

 |   |  Twitter

Gomila Pere, Joan (2022): L’obra folklòrica d’Isidor Macabich. Eivissa: Miquel Costa editor.

Isidor Macabich i Llobet, mort a vuitanta-nou anys i nascut a les rerialles del segle xix, fou un eclesiàstic, historiador, arxiver, periodista, i pel que ens interessa aquí, també va ser folklorista i investigador de la cultura tradicional essencialment d’Eivissa.

Dins de la seua comesa per la recerca i la preservació de la cultura folklòrica de les Pitiüses, és principalment conegut pels seus estudis i les seues recopilacions sobre les tradicions, els costums, les rondalles, la música i la dansa —i un llarg etcètera— de l’illa.  Macabich era, en definitiva, una figura clau del seu temps en la documentació d’aquelles històries orals, lletres i partitures de cançons tradicionals i altres elements patrimonials que s’han anat transmetent de generació en generació, i valoram la seva feina d’assegurar-se que aquests aspectes de la cultura local de la seua terra natal no es perdessin amb el pas del temps.

En 2022, L’obra folklòrica d’Isidor Macabich va ser editada per Joan Gomila Pere, i compta amb un pròleg de Fanny Tur Riera, directora de l’Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera. Gomila, en aquesta publicació, presenta un vast estudi introductori que proporciona un context històric i cultural per a l’obra de Macabich. Seguidament, l’autor confecciona una classificació que analitza cadascun dels materials que ha considerat folklòrics o etnopoètics recollits a l’obra de Macabich. Aquesta edició, com a nova contribució al coneixement del folklore originat a les Pitiüses, resulta una obra útil per a tothom qui estigui interessat en la cultura popular d’aquestes illes, i en facilita la consulta.

Aquesta revisió dels textos de Macabich incorpora observacions de Gomila i tota una sèrie d’apunts i comentaris que ofereixen més informació (i actualitzada) dels continguts recopilats pel sacerdot eivissenc durant el segle passat. Cal destacar també l’entrevista que fa a Isidor Marí Mayans, filòleg i fillol de Macabich, sobre diferents aspectes com el familiar i personal, el context sociocultural que visqué el seu padrí o el seu llegat. Addicionalment, s’acompanya per un apèndix fotogràfic final.

L’obra de Macabich ha tingut una àmplia influència en el desenvolupament recent del folklore i la literatura popular de les Pitiüses. De fet, va ser un dels primers a estudiar el folklore de les illes de manera científica, i el seu treball, tot i que el seu mètode de treball, com indica Gomila, no va ser el més sistemàtic i ordenat, ha servit de base per a treballs posteriors com aquest mateix que ressenyam. L’obra folklòrica d’Isidor Macabich és un volum que ret homenatge una de les figures recents més rellevants de la cultura de les Illes Balears, qui ens oferí un valuós testimoni del folklore balear, concretament eivissenc. Celebram que Gomila Pere, nascut l’any 1999, filòleg conterrani de Macabich i Llobet, hagi destinat esforços en elaborar aquest llibre —originàriament fou el seu treball de fi de grau, tutelat per Caterina Valriu Llinàs— per difondre el material folklòric arreplegat per Macabich i valorar la seua significació, varietat i riquesa.