Els primers anys de la novena època de la Revista del Centre de Lectura (2013-2019)

 |   |  Twitter

L’octubre de 2013 va aparèixer informàticament la novena època de la RCL, amb el subtítol Revista digital d’opinió i pensament. La tasca de redacció va ser encarregada per l’aleshores president de l’entitat, Xavier Filella Fargas, al llavors secretari general del Consell Directiu, Josep Fàbregas Roig, i a qui signa aquestes ratlles, en aquell moment president de la Secció de Geografia i Història i del Plenari de Juntes. La Revista no tenia una periodicitat prefixada, atès que el programa d’activitats –amb edicions estacionals– ja feia un parell d’anys que s’imprimia a part i es feia arribar per correu a tots els socis.

Els dos codirectors, doncs, ens encarregàvem de cercar col·laboradors que ens trametessin articles i, alhora, de redactar també altres articles i informacions d’interès, preferentment –però no únicament– referents a les activitats que s’anaven portant a terme, o bé que tinguessin relació amb determinats autors i personatges, amb la història local, amb la literatura, amb la bibliografia et caetera. Si el lector té interès a veure quins van ser els col·laboradors més habituals i els temes tractats en aquells anys, només cal que entri en l’actual edició digital i en cerqui els autors i llurs textos. Em sembla que es va fer una feina prou considerable, amb ànim de participació efectiva. És clar que l’actual etapa de la novena època té unes característiques i una projecció diferents, diríem que més pròximes a les èpoques anteriors –impreses– de l’històric portaveu de la nostra sempre benvolguda entitat. Resto a la vostra disposició, si escau.

Capçalera de la novena època de la Revista del Centre de Lectura