La col·lecció de goigs de la família Prats

 |   |  Twitter

L’any 2004, la família Prats va lliurar la seva col·lecció de goigs a la biblioteca del Centre de Lectura. Aquest fons documental està compost per 25.000 goigs ordenats per devocions i en un estat de conservació excel·lent. Les dates d’impressió comprenen des del segle xviii fins al segle xx.

La catalogació, classificació, indexació, digitalització i difusió d’aquest fons va iniciar-se l’any 2013 gràcies a l’ajuda del Departament General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat, del qual hem anat rebent una subvenció anual que ens ha permès la consecució d’aquest projecte.

Durant el mes de maig, la biblioteca va acabar amb la catalogació d’aquest fons que podeu consultar a la biblioteca digital <https://bd.centrelectura.cat/> amb les imatges corresponents.

Agraïm, una vegada més, aquest esplèndid donatiu. Gràcies a la generositat d’algunes persones i institucions, el Centre de Lectura ha vist i veu engrandir i completar el seu patrimoni, que compta actualment amb més de 300.000 documents.

Goigs a honor de Sant Antoni de Pàdua venerat a la seva ermita d’Altafulla