Finalitza el procés d’informatització. Fons total de la biblioteca: 307.966 documents

 |   |  Twitter

El 131.665 és el darrer número registrat manualment als llibres de registre de la biblioteca del Centre de Lectura, que correspon al títol El meu nom és Joe, de Ken Loach. Era el dia 26 de maig del 1999.

A partir d’aquell moment, els tan imprescindibles llibres de registre que ens permetien saber en cada moment quants documents hi havia a la biblioteca van quedar en dipòsit al despatx de les bibliotecàries. Aleshores va començar un llarg i laboriós procés d’informatització de tots els nostres fons bibliogràfics i hemerogràfics. La reconversió de tots els documents catalogats amb el sistema tradicional de fitxes al catàleg informatitzat s’ha anat compaginant durant tots aquests anys amb la catalogació dels fons de nova adquisició.

Al llarg de tot aquest procés, hem canviat dues vegades de sistema informàtic –tot fa preveure que, en poc temps, es produirà un tercer canvi– i tres vegades els estàndards catalogràfics que marquen les autoritats biblioteconòmiques.

En primer lloc es van informatitzar tots els documents que es podien deixar en préstec (posteriors als anys 70). Tot seguit es van reconvertir la resta de documents relacionats amb la literatura i de temàtica històrica, aquells que en termes biblioteconòmics identifiquem com el 8 i 9 (segons la classificació decimal de Rubió, emprada per la nostra biblioteca). Tot seguit van seguir-los els altres números 0 – Obres Generals, 1 – Filosofia, 2 – Religió, etc., deixant per al final els números 5 – Ciències Pures. Ciències Naturals i 6 – Ciències Aplicades.

El passat 11 de maig va finalitzar aquest procés de reconversió del fons documental que ha durat 22 anys. Actualment podem afirmar amb tota seguretat (anteriorment mai s’havia fet un inventari exhaustiu de la col·lecció) que la biblioteca compta amb 264.336 documents que corresponen a 172.946 títols (dades del 23 d’agost del 2021). A aquests documents, que es poden recuperar en línia a través del nostre catàleg informatitzat <www.opac.centrelectura.cat>, cal sumar-los els que es troben accessibles per mitjà de la biblioteca digital <https://bd.centrelectura.cat/>. En aquesta plataforma s’hi poden consultar 31.426 ítems que corresponen a 43.630 documents (dades del 23 d’agost del 2021).

En números globals, la biblioteca del Centre de Lectura compta actualment amb 307.966 documents, tots ells accessibles per mitjà de les nostres plataformes digitals. Són moltes les persones, empreses i institucions que han contribuït a donar suport a aquest projecte. Des d’aquí els agraïm profundament el suport al Centre de Lectura i, per extensió, al sector cultural.